,

Celestial Music for Quin & Xiao

Duration
17:36:54
Genre
Style

# Sample Title/Composer Performer Time
1 Qi Yan Hui [Tears for Yan Hui]
16:48:02
2 Liu Shui [Flowing Waters]
16:51:49
3 Meihua San Nong [Three Variations on the Melody Plumblossoms]
16:47:45
4 Chunxiao Yin [Spring Morning]
16:46:38
5 Guanshan Yue [Moon Over the Mountain Pass]
16:45:52
6 Ping Sha Luo Yan [Wild Geese Descending on the Sandbank]
16:50:10
7 Yangguan San Sie [Three Variations on Parting for Yangguan]
16:48:41
8 Liang Xiao Yin [Serene Night]
16:46:57
9 Si Da Jing [Four Great Sceneries]
16:47:31
10 Ao Ai [Creek of the Oars]
16:50:29