# Sample Title/Composer Performer Time
1 Prologue to the "Cantigas de Santa María" (Porque trobar é cousa en que jaz)
16:34:35
2 Prologue to the "Cantigas de Santa María" (Porque trobar é cousa en que jaz)
16:33:40
3 Cantiga de Santa María 10, Rosa das rosas e Fror das frores
16:32:20
4 Cantiga de Santa María 77, Da que Deus mamou o leite do seu peito
16:35:04
5 Cantiga de Santa María 322, A Virgen, que de Deus Madre éste, Filla e criada
16:31:56
6 Cantiga de Santa María 100, Santa Maria, strela do dia
16:32:01
7 Cantiga de Santa María 226, Asi pod' a Virgen so terra guardar
16:35:55
8 Cantiga de Santa María 167, Quen quer que na Virgen fia e a roga de femença
16:34:19
9 Cantiga de Santa María 119, Como somos per conssello do demo perdudos
16:38:06
10 Cantiga de Santa María 159, Non sofre Santa María de seeren perdidosos
16:33:05